Käesolevas e-poes oste sooritades kinnitab Ostja oma nõusolekut alljärgnevate ostutingimustega. Antud tingimustes käsitlemata küsimustes juhinduvad lepingu pooled Võlaõigusseadusest ja muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest. Käesolevad tingimused kehtivad ainult Myyk24.ee e-poest tellitud kaupadele.

 

1. Tingimuste kehtivus.

1.1. Ostutingimused kehtivad internetikaupluse klientide (edaspidi kui Klient või Ostja) ja Myyk24.ee e-poe omaniku OÜ Aswerk (edaspidi Müüja) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Ostu- ja garantiitingimuste käesolev redaktsioon kehtib alates 20.04.2018.a kuni Myyk24.ee internetikaupluse ostutingimuste järgmise redaktsiooni avaldamiseni interneti leheküljel.

1.3. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused.

 

2. Müük ja tellimuse vormistamine.

2.1. Müük toimub siis, kui Klient on saatnud interneti lehekülje Myyk24.ee kaudu müügitellimuse ning on tasunud tellimuse eest pangaülekandega.

2.1.1. Müügileping loetakse sõlmituks, kui Klient tasub 3 (kolme) tööpäeva jooksul arve, mis saadetakse tellimuse vormistamisel osutatud e-postile.

2.1.2. Raha Müüja panga arveldusarvele laekumise korral loetakse, et Klient on tutvunud ja nõustunud käesolevate tingimuste kehtiva redaktsiooniga.

2.2. Kõik toodete hinnad, mis on kuvatud Myyk24.ee leheküljel, on toodud Eurodes ja ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2.1. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise hetkel.

2.2.2.  Kui tellimus oli tühistatud punktis 4.1, 4.6 või 4.7 määratud põhjustel ja sama toode oli tellitud uuesti, loetakse see uueks tellimuseks ja kehtib uus hind.

2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. Müüja ei vastuta kauba kirjelduses toodud kauba koodi ja hinna vastavuse, kaubakirjelduste ja piltide õigsuse eest. Müüja ainult edastab partnerladude andmeid, mis võivad olla vigased ja ebatäpsed ning kauba tootjad võivad spetsifikatsioone muuta ilma ette teatamata.

 

3. Kauba kohaletoimetamine.

3.1. Kauba saatmist ei toimu enne, kui arveldusarvele on laekunud ettemaks kogu tellimuse järgi tasumisele kuuluva summa ulatuses.

3.2. Kliendil on õigus maksta ette vähemalt poole ostuhinna ulatusest vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 213 lg 4, teise osamakse võib Klient tasuda sularahas, internetikaupluse administraatoriga kohtumisel, või pangaülekandega enne kauba üleandmist.

3.3. Kõik tellimused Eesti piires saadetakse Kliendini Omniva või Itella Smartposti saadetisega Ostja kulul.

3.4. Üle 2000.- eurose ostu puhul saadetakse kaup kulleriga Kliendi koduukseni (st tellimuse vormistamisel märgitud aadressile).

3.5. Myyk24.ee tellimusele ise järele tulles kohaletoimetamise tasu ei lisandu. Kokkusaamine toimub Tallinnas aadressil Töökoja 8, Tallinn eelnevalt kokkulepitud ajal.

3.6. Kaubad antakse üle vaid tellijale isikut tõendava dokumendi esitamise alusel. Juhul, kui kaupa ei ole võimalik tellijale üle anda, kuller tagastab Müüjale kauba.

3.7. Olenevalt toote laoseisust Müüja laos, saadetakse tellitud kaubad määratud tähtaja jooksul:

3.7.1. 5 tööpäeva jooksul, kui kaup on Müüja laos olemas. Kui Klient ei ole siiski kaupa saanud 15 tööpäeva jooksul, tuleb võtta ühendust klienditoega.

3.7.2. 10-15 tööpäeva jooksul, kui kaup on olemas Müüja partneri laos. Kui Klient ei ole siiski kaupa saanud 25 tööpäeva jooksul, tuleb võtta ühendust klienditoega.

3.7.3. kui valitud kaup on ette tellitud, siis tarneaeg võib võtta kuni 45 (nelikümmend viis) tööpäeva.

3.8. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

 

4. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine.

4.1. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, siis Kliendil on õigus tagastada kaup 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest, vastavalt VÕS §-le 56 lg 1. Selleks on vaja saata eelnevalt avaldus emailile info@myyk24.ee ning peale kinnituse saamist, saata tagastus välja märgitud aadressile.

4.1.1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning kaubal peavad olema kõik tehasekleebised, kaasa arvatud seerianumber.

4.1.2. Juhul, kui selgub, et kaup on kasutatud, juhindub Müüja mõistliku kasutuse põhimõttest, st kui kauba sobimatuses veendumiseks tuli seda proovida, loetakse kaup mittekasutatuks;

4.1.3. Ostust taganemise õigus ei kehti juhul, kui kasutaja on tarkavara pakendi avanud ja/või toote aktiveerinud;

4.2. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi arveldusarvele 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest Müüja poolt ning pärast vastavasisulise avalduse esitamist e-mailile info@myyk24.ee .

4.3. Kauba tagastamise kulud kannab Klient.

4.3.1 Müüjal on õigus tagasimaksvast summast maha arvata kauba saatmismaksumust, juhul kui kauba tellimusel oli valitud tasuta saatmisviis. Saatmise maksumus määratakse vastavalt kulleri hinnakirjale koos kõiki maksudega.

4.4. Müüja kannab tagasisaatmise kulud ainult juhul, kui:

4.4.1 kaup oli kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel;

4.4.2 kaup ei ole see, mida oli tellitud.

4.5. Kui kauba sobivuse väljaselgitamiseks on vajalik originaalpakendi avamine, siis peab Klient avama originaalpakendit ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kui pakendit ei ole võimalik lõhkumata/rikkumata avada, ei vastuta Klient rikutud pakendi eest.

4.6. Müüja jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arvel näidatud summat ei oletasutud 3 (kolme) päeva jooksul alates arve väljastamise kuupäevast, või kui kliendil ei ole kauba kättesaamise momendil tasutud ülejäänud 50% arve alusel tasumisele kuuluvast summast, v.a. juhtudel, kui Kliendiga oli vormistatud vastav erileping.

4.7. Kliendil on õigus pärast tellitud toodete eest ettemaksu sooritamist, kuid enne toodete kohaletoimetamist, oma tellimus tühistada, teatades sellest Müüjale telefoni teel, e-maili info@myyk24.ee  kaudu, lisades vastavasisulise avaldusega kirjale kauba ja pakendi foto. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi arveldusarvele 30 (kolmekümne) tööpäeva jooksul pärast avalduse esitamist.

4.8 Kui kaup tagastatakse Müüjale vastavalt punktis 3.7. toodud tingimustel, on Müüjal õigustellimus tühistada. Raha tagastamisel arvestatakse maha kulleri teenustasu.

4.9. Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb tagastada kogu komplekt.

4.10. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, siis Müüja jätab endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemise Kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga.

 

5. Garantii

5.1. Müüja vahendab müüdavate seadmete tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei tee seadmetele garantiiremonti.

5.2 Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Müüja vahendusel tarnija või vahetult tootjatehase kaudu. Kõik transpordikulud kannab klient.

5.2.1. Kui Kliendi poolt avastatud defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist.

5.2.2. Kui toodet on võimalik parandada, siis Ostjal ei ole võimalik asendamist nõuda, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid.

5.2.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.

5.2.4.Vastavalt VÕS §-le 222 lg 1 võib Klient nõuda raha tagasi ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu.

5.3. Garantiihoolduse aluseks on Müüja poolt väljastatud arve/saateleht ja kahjustamata seerianumbriga seade.  Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on Müüjal õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

5.4. Garantiiperiood kehtib arvele märgitud kuupäevast ja lõpeb maaletooja määratletud tähtajal.

5.5. Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup ise toimetada autoriseeritud teeninduskeskusesse, selle puudumisel anda garantiiremonti minev kaup Müüjale üle.

5.7. Garantii alla ei kuulu tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

5.7.1 toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest või ülekoormamisest;

5.7.2  toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;

5.7.3  toote muutmisest ja/või sobimatute varuosade või lisatarvikute kasutamisest;

5.7.4  transpordikahjustustest, mis on tekkinud pärast Kliendile toote üleandmist.

  

6. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1. Müüja vastutab Kliendi ees internetikaupluse tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.2. Klient vastutab Müüja ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

6.3. Kumbki pool ei vastuta teise poole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud poole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

6.4. Müüja ei kompenseeri mittevaralist kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

6.5. Ekspertiisiga seotud kulud kannab pool, kelle seisukohta ekspertiis ei tõestanud.

 

7.  Muud tingimused

7.1. Müüja  kasutab informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ega avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele pooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

7.2. Müüja jätab endale õiguse saata Kliendile aeg-ajalt infot uute toodete, teenuste ja soodsate pakkumiste kohta.

7.3.  Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Myyk24.ee andmebaasist.

7.4.  Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

7.5. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

 

VÕS-st väljavõte.

§ 56. Õigus lepingust taganeda [RT I 2004, 75, 522 - jõust. 10.11.2004]

(1) Tarbija võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Asja puhul algab tähtaeg päevast, mil asi, samaliigiliste asjade kättetoimetamise korral aga esimene osa asjadest, on jõudnud tarbijani ning on täidetud käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud kohustused. Teenuse puhul algab tähtaeg lepingu sõlmimise päevast, kui on täidetud käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud kohustused.

(11) Finantsteenuse osutamise lepingu puhul algab taganemistähtaeg lepingu sõlmimise päevast või käesoleva seaduse § 54 1 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustuse täitmisest, kui see toimub pärast lepingu sõlmimist.

(12) Sidevahendi abil sõlmitud elu- ja pensionikindlustuslepingust võib tarbija taganeda 30 päeva jooksul. Sidevahendi abil sõlmitud elukindlustuslepingute puhul algab tähtaeg päevast, mil tarbijat teavitatakse lepingu sõlmimisest.

(13) Loetakse, et tarbija on sidevahendi abil sõlmitud finantsteenuse osutamise lepingust tähtaegselt taganenud, kui ta on pakkujale selle kohta taganemistähtaja jooksul teate ära saatnud või teinud muul viisil taganemisavalduse, arvestades käesoleva seaduse § 54 lõike 11 punkti 9 alusel taganemisõiguse teostamiseks antud praktilisi juhiseid.

(2) Kui pakkuja ei ole täitnud käesoleva seaduse §-s 55 sätestatud kohustusi, võib tarbija lepingust taganeda kolme kuu jooksul asja tarbijani jõudmise päevast, teenuse puhul aga kolme kuu jooksul lepingu sõlmimise päevast. Finantsteenuse osutamise lepingust võib taganeda kolme kuu jooksul lepingu sõlmimise päevast, kui pakkuja ei ole täitnud käesoleva seaduse §-s 54 või §-s 541 sätestatud kohustusi. Kui selle kolmekuulise tähtaja kestel edastatakse käesoleva seaduse §-s 55 või finantsteenuse osutamise lepingu korral § 54 lõigetes 1 ja 11 nimetatud teave, võib tarbija lepingust taganeda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaegadel. Teenuse osutamise lepingust taganemise õigus lõpeb, kui pakkuja on tarbija nõusolekul või algatusel alustanud teenuse osutamist enne taganemistähtaja möödumist.

(21) Finantsteenuse osutamise lepingust taganemise õigus lõpeb, kui mõlemad pooled on tarbija selgesõnalisel soovil oma lepingulised kohustused enne taganemist täielikult täitnud.

(3) Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest pakkujani. Tarbija peab pakkujalt saadud raha ja muud esemed tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Muus osas kohaldatakse taganemise tagajärgedele käesoleva seaduse §-des 188–194 sätestatut.

(4) Käesolevas paragrahvis finantsteenuste kohta sätestatut ei kohaldata käesoleva seaduse §-des 57 ja 384 sätestatud krediidilepingule.

 

 

 

Jälgi meid Facebookis