Privaatsuspoliitika eesmärk – esitada füüsilisele isikule informatsiooni (andmete subjektile) andmete töötlemise eesmärkide, mahu, kaitse ning turvalisuse kohta. Samuti, esitada muud informatsiooni andmete töötlemise kohta.

Isikuandmed

Isikuandmeteks loetakse igasugust teavet, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.

Privaatsuspoliitika rakendamine Aswerk OÜ’i privaatsuspoliitikat kohaldatakse isikuandmete töötlemisel vaatamata sellele, missugusel kujul esitab füüsiline isik oma andmed (või esitab kolmas isik kooskõlas seadustega/volitusega/nõusolekuga füüsilise isiku andmed): paberil, elektroonilisel kujul, Aswerk OÜ internetipoes.

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

kauba ostu või teenuste lepingu sõlmimine, kauba tarne, arvelduste haldamine, garantiikohustuste täitmine. Andmete edastus kolmandatele riikidele ei toimu!

Järelevalve teostab Aswerk OÜ aadress: Töökoja 8 Tallinn, Eesti

Õiguslik põhjendus: Aswerk OÜ äritegevus.

Andmete saajad: kontroller, kontrolleri operaator ning kompetentsed (õiguslikud) riigiasutused, partnerid ning organisatsioonid (volitatud teenusepakkujad), teenusepakkujad, organisatsioonid, andmebaaside haldajad, pilveteenuse pakkujad, raamatupidamisteenuse pakkujad. Samuti juristide büroo, advokaadid, operaatorid jne.

Isikuandmete töötlemine ning õiguslik põhjendus.

Isikuandmete töötlemist teostatakse antud konfidentsiaalsuspoliitika eesmärkide täitmiseks, sealhulgas ka Aswerk OÜ äritegevuse täitmiseks, eraisikute isikuandmete omamise, töötlemise, säilitamise ning üleandmise normatiivaktide nõudmiste täitmiseks. Samuti tarbijate õigusi reguleerivate normatiivaktide järgimiseks. Isikuandmete säilitamise tähtaeg sõltub reglementeeritud normatiivaktis sätestatud korrast või lepingus märgitud tähtajast.  Isikuandmeid ei säilitata kauem kui seda nõuab õigusaktidest tulenevate nõuete järgimine. Õigusaktides märgitud tähiseni jõudmisel kustutatakse isikuandmed. Isikuandmete turvaliseks säilitamiseks ning töötlemiseks kasutatakse spetsialiseeritud ning turvalisi programme kasutades selleks viirusetõrjeprogramme (“tulemüürid”) ning teisi tehnilisi lahendusi. Juurdepääs isikuandmetele on kaitstud juurdepääsusüsteemidega ning eriprogrammidega.

Aswerk OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile

Juurdepääs isikuandmetele.

Füüsiline isik saab oma isikuandmetele ligi kirjaliku avalduse alusel järgides isikuandmeid reguleerivaid õigusnorme ning järgides avalduse vastuvõtmise ning läbivaatamise õigusnorme, saates avaldus e-postile info@myyk24.ee või esitades kirjalik taotlus Myyk24 poes.

Jälgi meid Facebookis